CIZ-indicatie

Ook met een CIZ-indicatie (ook wel een WLZ-indicatie genoemd) kun je ondersteuning van Boriz krijgen. Een CIZ-indicatie wordt verzorgd door het Centrum Indicatiestelling Zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit het Zorgkantoor Menzis.

Een CIZ-indicatie kun je krijgen als je een verstandelijke beperking hebt en daarom moeilijkheden om zelfstandig te kunnen functioneren. Alleen het CIZ kan beoordelen of je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Boriz biedt zorg vanuit de Wlz op basis van Zorg in Natura (ZIN) en heeft hiervoor een samenwerking met Pluryn.

Samenwerking met Pluryn

Boriz heeft voor de uitvoering van zorg op basis van de Wet langdurige zorg een intensieve samenwerking met Pluryn in de regio Arnhem. Pluryn is er speciaal voor mensen met een complexe gedragsproblematiek.

Het doel van de samenwerking met Pluryn is dat we je de best mogelijke begeleiding en behandeling kunnen geven. Begeleiding en behandeling die past bij jongeren met een verstandelijke beperking in lichtere of zwaardere vorm. Naast begeleiding helpen we je graag met innovatieve projecten die aansluiten op jouw wensen en behoeften. Je kunt altijd rekenen op een zorgpakket op maat. Samen met Pluryn zetten we ons in om je de allerbeste zorg te geven.

We helpen je graag

Wil je meer weten over de CIZ-indicatie of de samenwerking met Pluryn? Boriz helpt je! Je mag ons altijd bellen of mailen.