Wlz-indicatie

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor de kwetsbaarste cliënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). Deze volksverzekering is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten.

Om zorg te krijgen vanuit de Wlz, heb je een Wlz-indicatie nodig. Zo’n indicatie kan alleen afgegeven worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een CIZ-indicactie krijg je als je moeite hebt om zelfstandig te functioneren als gevolg van een lichte of zwaardere verstandelijke beperking. 

Boriz biedt zorg vanuit de Wlz op basis van Zorg in Natura (ZIN) en heeft hiervoor een samenwerking met Pluryn. Bij Zorg in Natura krijgt je zorg en begeleiding via een instelling (wonen met begeleiding) die een contract heeft met jouw zorgkantoor of de gemeente waarin je woont.

Wij werken samen met Pluryn

Boriz heeft een intensieve samenwerking met Pluryn voor cliënten die een Wlz-indicatie hebben. Pluryn kan mensen met complexe gedragsproblematiek het beste helpen. Heb je minder complexe problemen, dan krijg je zorg aangeboden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Samen met Pluryn zorgen we ervoor dat je met een Wlz-indicatie de best mogelijke zorg krijgt.  Naast dagelijkse begeleiding van jongeren met een verstandelijke beperking, kun je rekenen op onze inzet bij innovatieve projecten die aansluiten op wat je wel kunt en wilt. Hoe dan ook, je krijgt sowieso een zorgpakket op maat.

We helpen je graag

Wil je meer weten over de CIZ-indicatie, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de samenwerking met Pluryn? Boriz is er om je te helpen! Je mag ons altijd bellen of mailen.