Wonen met begeleiding?

Bij wonen met begeleiding heb je dagelijks op meerdere momenten van de dag ondersteuning nodig. Er zijn veel dingen die geregeld moeten worden. Het ontbreekt je op dit moment in je leven aan de vaardigheden en het overzicht om geheel zelfstandig te kunnen wonen.

Als je kiest voor Boriz dan houdt wonen met begeleiding in dat wij je ondersteunen bij alles wat je in het dagelijks leven moet regelen. Daarbij leren wij je vaardigheden aan om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen gaan wonen. Al dan niet met ambulante begeleiding.

Onze begeleiders zijn ervaren en geduldig. Samen met jou maken ze een zorgplan en wordt er gekeken hoe jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Je krijgt ondersteuning bij onder andere post en administratie, je sociale contacten, je gezondheid, je werk en bij al het andere dat jij nodig hebt.

Wonen en begeleiding – ook wel beschermd wonen genoemd – betekent intensieve begeleiding, zowel geplande als ongeplande zorg, door de dag heen. En ook ‘s nachts kun je rekenen op hulp, als dat nodig is. Boriz is er 24 uur per dag voor je.

Wil je meer weten?

Goed om te weten. Voor bepaalde begeleiding geld een eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt je op de website van het CAK ( https://www.hetcak.nl/regelingen )

Zo veel mensen, zo veel verschillende verhalen. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en hoe we jou kunnen ondersteunen.

Neem contact op met het wijkteam of de coach in jouw omgeving. Heb je een CIZ-indicatie? Neem dan contact op met ons kantoor.