Zorgkantoor Menzis

In de regio Ede en Arnhem werken we veel samen met het Zorgkantoor Menzis. Dit Menzis-zorgkantoor regelt langdurige zorg vanuit de Wlz in de regio Arnhem. Om langdurige zorg te krijgen heb je een Wlz-indicatie nodig. Zo’n indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De meeste mensen hebben een ernstige verstandelijke beperking en moeten in een instelling worden verzorgd.

Jongeren met een CIZ-indicatie hebben recht op zorg als zij 24 uur per dag zorg intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben. In dit volledige zorgpakket kunnen de volgende onderdelen zitten:

  • Verpleegzorg
  • Behandeling
  • Eigen gebruik van hulpmiddelen
  • Vervoer
  • Huishoudelijke hulp
  • Verblijf in een instelling
  • Persoonlijke verzorging

Vaak vindt de zorgverlening plaats in de instelling zelf. In sommige gevallen kan de intensieve langdurige zorg ook thuis worden verleend.

Zorgkantoor Menzis heeft een goede naam. Het zorgkantoor staat zijn klanten op een vriendelijke en persoonlijke manier te woord. Het werkt nauw samen met zorgaanbieders en gemeenten en is een betrouwbare partner geworden. Meestal levert het zorgkantoor maatwerk. Des te belangrijker is het om cliënten persoonlijk tegemoet te treden en een oplossing te bedenken die perfect past bij de zorg die nodig is.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Kom je niet in aanmerking voor langdurige zorg uit de Wlz? Dan krijg je mogelijk wel ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente is voor deze zorg verantwoordelijk. De Wmo is er voor mensen die een lichtere vorm van ondersteuning nodig hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld ambulante begeleiding thuis krijgen of wonen met begeleiding in een instelling. Je krijgt bijvoorbeeld hulp met huishoudelijke taken, dagindeling, administratie en sociale contacten.

We helpen je graag

Wil je meer weten over Zorgkantoor Menzis of de Wet langdurige zorg (Wlz)? Boriz is er om je te helpen! Je mag ons altijd bellen of mailen.